Föreläsare

Hannah Fremlén och Oliver Hild Walett från LiU iGEM 2019

10:00 - 10:30


“The goal of our project is to functionalize a cellulose wound dressing with antimicrobial agents to help fight infections. […] Later, when the bandage comes in contact with thrombin in the blood, the antimicrobial agents will be activated. This is a result of thrombin cutting a linker between the agents and the carbohydrate binding domain.”
Dereference: Liu iGEM 2019, Project Description (2019), 2019.igem.org/Team:Linkoping_Sweden [2021-10-25]

Mer Info

Emma Björk

10:45 - 11:15

"Min forskning fokuserar på utveckling av nanoporösa material och att förstå hur materialets bildningsprocess påverkar materialets egenskaper. Materialen används bland annat inom läkemedelstransport, sensorer och katalys."

Mer Info

Gunnar Cedersund

11:30 - 12:00

“Jag utvecklar digitala tvillingar: datormodeller som beskriver celler, organ och hela kroppen. Dessa tvillingar är användbara för eHälsa, läkemedelsutveckling, grundforskning, ersättning av försöksdjur och konstnärliga uttryck.”

Mer InfoDaniel Aili

13:30 - 14:00

”Tänk om vi kunde tillverka nanometersmå byggstenar som spontant byggde ihop sig till komplicerade strukturer och användbara material, bara genom att blanda dem i ett provrör!

Detta tillverkningssätt, som påminner om hur många av de material som återfinns i naturen bildas, kallas självassociation och ger oss fantastiska möjligheter att skapa konstgjorda nanostrukturerade material med många spännande egenskaper. Min forskning handlar om hur vi kan utnyttja självassociation för att framställa avancerade nanostrukturer, molekylära komplex och nya material för en rad olika biomedicinska tillämpningar."

Mer Info